Gaztelania - Euskara hiztegia

Gaztelania-euskara hiztegi hau eukaraza bai gaztelaniaz drogei buruzko literaturaren bilketa eta erlaketan oinarrituta dago. Bere helburua arlo hontan terminologiaren berdintasuna obetzea izan da.

Hiztegia jaitsi (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
programa, programa de reducción de daños:
Kalteak gutxitzeko programa, kalteak murrizteko programa.
programa, programa de rehabilitación:
Birgaitzeko programa, errehabilitaziorako programa.
programa, programa de sustitución:
Ordezkatze programa, ordezkapen programa.
programa, programa de tratamiento:
Tratamendu programa.
programa, programa libre de drogas:
Droga(rik) gabeko programa.
programa, programa residencial:
Egoitza(zko) programa.
prohibición:
Debeku, galarazpen.
pronóstico:
Pronostiko, iragarpen. Después del ejercicio se le pide que establezca un segundo pronóstico para el siguiente = Ariketa eginda gero hurrengoarentzako iragarpen berri bat egiteko eskatuko zaio.
propagación:
Zabaltze, hedatze, zabalkunde.
propaganda:
Propaganda.
proselitismo:
Proselitismo, jarraitzaile bilaketa.
prostitución:
Prostituzio.
protección, protección civil:
Herrizaingo, herri babes. Ley de Protección Civil = Herri Babesari buruzko Lege.
protección, protección de la salud:
Osasunaren babes.
protección, protección de menores:
Adingabeen babes.
protección, protección ciudadana:
Herritarren babes. Servicio de protección ciudadana = Herritarren babeserako zerbitzua.
protección:
Babes(te), geriza(tze); zaintze, zaingo.
prueba:
1. Proba, saio. 2. Froga, egiaztabide.
prueba, prueba de alcoholemia:
Alkoholemia proba.
pseudoalucinación:
Pseudohaluzinazio, haluzinazio aizun.
psicoactivo, -a:
Psikoaktibo.
psicoanálisis:
Psikoanalisi.
psicodrama:
Psikodrama.
psicofármaco:
Psikofarmako. Conseguir que el 60% de las participantes consuman psicofármacos únicamente por prescripción facultativa = Parte-hartzaileen %60k, medikuaren aginduz baizik ez ditzatela psikofarmakoak hartu.
PsicofarmacologÍa:
Psikofarmakologia.
psicologÍa:
Psikologia.
psicomotor, -a:
Psikomotore.
psicomotricidad:
Psikomotrizitate.
psiconeurosis:
Psikoneurosi.
psicópata:
Psikopata.
psicopatologÍa:
Psikopatologia.
psicosis:
Psikosi.
psicosis, psicosis alcohólica:
Psikosi alkoholiko.
psicosis, psicosis de Korsakoff:
Korsakoffen psikosi.
psicosis, psicosis esquizofrénica:
Psikosi eskizofreniko.
psicosis, psicosis orgánica:
Psikosi organiko.
psicosis, psicosis por anfetaminas:
Anfetaminen eraginezko psikosi, anfetaminek eragindako psikosi.
psicosis, psicosis por cannabis:
Cannabisaren eraginezko psikosi, cannabisak eragindako psikosi.
psicosis, psicosis por privación:
Gabeziazko psikosi, gabeziak eragindako psikosi.
psicosis, psicosis producida por drogas:
Drogen eraginezko psikosi, drogek eragindako psikosi.
psicosis, psicosis residual:
Hondar psikosi.
psicosis, psicosis tóxica:
Psikosi toxiko.
psicoterapia:
Psikoterapia.
psicoterapia, psicoterapia de grupo:
Talde(ko) psikoterapia.
psicoterapia, psicoterapia individual:
Banakako psikoterapia.
psicotropo:
Psikotropo.
psiquiatra:
Psikiatra.
pulsación:
Taupada.
pupila:
Begi nini, ninika, betsein.
pureza:
Garbitasun, araztasun, xahutasun.