Detekzio testa

Kontsumo arriskutsuak detektatzeko testak

Jarraian, arazoak eragin ditzaketen kontsumoak –alkoholaren, tabakoaren eta beste droga batzuen kon-tsumoak– detektatzeko hainbat test sinple eskaintzen dira.