Gaztelania - Euskara hiztegia

Gaztelania-euskara hiztegi hau eukaraza bai gaztelaniaz drogei buruzko literaturaren bilketa eta erlaketan oinarrituta dago. Bere helburua arlo hontan terminologiaren berdintasuna obetzea izan da.

Hiztegia jaitsi (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
autoconocimiento:
Nork bere burua ezagutze.
autoconsumo:
Norberaren kontsumo, nork beretik kontsumitze.
autocontrol:
Norberaren kontrol; norberaren burua kontrolatze. Fomentando el autocontrol individual = norbere burua kontrolatzea bultzatuz.
autocrÍtico,-a:
1. [sust.] Norberaren buruaren kritika. 2. [adj.] Autokritiko, autokritika(zko).
autodominio:
Norberaren buruaren jabe izate.
autoempleo:
autoempleo
autoestima:
Norberaren estimu, norberaren estimazio, autoestimu; nork bere burua aintzat hartze. Autoestimas, autonomÍas y actuaciones positivas =Autoestimuak, autonomia eta jarrera onuragarriak. Niveles óptimos de autonomÍa, autoestima y socialización = Autonomia-, autoestimu- eta gizarteratze-maila egokiak. Baja autoestima = Autoestimu eskasa.
autogestión:
Autogestio.
autoinforme:
Nork bere buruaz egindako txosten; norbere buruari buruzko txosten.
automedicación:
Automedikazio; nork bere sendabidea jartze, erabakitze.
autonomÍa:
Autonomia.
autonomÍa, autonomÍa personal:
Norberaren autonomia.
autoridad:
1. Aginpide. La persona responsable del programa puede no tener autoridad suficiente sobre los recursos humanos implicados en su aplicación = Programa arduradunak erabili beharreko giza baliabideen gainean behar besteko aginpiderik ez izatea gerta liteke. 2. Agintaritza, agintari. Sin embargo, los problemas creados por este uso llevaron a las autoridades a controlar legalmente el acceso a esta sustancia = Hala ere, bere erabilerak ekarri zituen arazoen ondorioz, agintariek substantzia lortzeko muga legalak ezarri zituzten.
autoritario, -a:
Autoritario, larderiatsu.
autoritarismo:
Autoritarismo, larderia.
autotratamiento:
Nork bere buruaren sendabidea erabakitze.
aversión:
Gorroto, aiherkunde, higuin.