Berrien aukeraketak

Usos de los tratamientos sustitutivos

Bobes, J./ Casas, M./ (Dir.). Guía para el tratamiento de la adicción a opiáceos con buprenorfina/naloxona. Guías clínicas socidrogalcohol basadas en la evidencia científica, Barcelona, socidrogalcohol, 2010, 180 páginas.

La metadona es la sustancia más utilizada en los tratamientos sustitutivos de los opiáceos. Sin embargo, las industrias farmacéuticas han comercializado otras sustancias, entre las cuales las más prescritas son la buprenorfina y la naloxona. Socidrogalcohol, la sociedad española de estudios sobre las drogas ha publicado un manual que recoge las líneas generales para el correcto uso de estas sustancias. […]

Izan ere, buprenorfina/naloxonaren tratamenduek eraginkortasuna erakutsi dute, eta, metadonarekin alderatuz, mantentze-tratamenduetarako tolerantzia maila onak erakutsi omen dituzte heroina eta opiazeoen drogamenekoentzat. Betiere, buprenorfinarekin alderatuz gero, merkeagoak izan omen dira metadonaren gaiaren ordezkatze tratamenduak, eta metadona dosia merkeagoa da beste botiken aldean. Hala ere, emaitza egokiak jaso ditu buprenorfina/ naloxonaren tratamenduek kostuaren eta tratamenduaren eraginen kalkuluak egiterakoan. Bestetik, bizi-kalitatea hobetzen die buprenorfina gai hartzeak, eta erraztu egiten omen die gizarteratzeko bidea. Bigarren mailako eragin-oker urriagoak omen ditu. Astean hirutan buprenorfina/naloxona hartuz gero, erraztu egiten omen da medikazioaren hartzea, eta ongi egoten omen da tratamenduan hartutakoa, bestelako legez kanpoko drogen erabilerarik gabe.

Ver informe

Itzuli