Berrien aukeraketak

Una guía británica para la implementación de planes locales de prevención del consumo de alcohol

Ingalaterran eta Galesen alkoholaren gehiegizko kontsumoak –bai osasunean, bai segurtasunean baita lan produktibitatean ere- 20.000 milioi libra urteko eragina du, zenbait britainiar estimazio ofizialen arabera. Honengatik, Britainiar Gobernuak  gehiegizko edatearen eragin negatiboak murriztea –zenbait tresna eta plangintzaren bidez- du helburu nagusietariko bat ,baina, aldi berean alkoholaren erabilera arduratsua aldarrikatuz.

Bost ataletan banaturik dagoen gida praktikoa, tokiko aginteei zein alkoholaren prebentzioan arloan dihardutenen  teknikariei  zuzenduta dago eta alkoholaren kontsumoaren eraginez sortzen ahal diren  kalte eta arazoei nola aurreratu eta aurre egin jakin dezaten. Izan ere, osasuna, komunitatearen segurtasuna eta haur eta gazteen kontsumoaren prebentzioa bermatzea dira gidaren xedeak.

Gidan, prebentzioaren estrategia garatzeko zortzi urrats -eta hainbat osagarri- deskribatzen dira tokiko aginteek erabil ditzaten. Besteak beste, zenbait tokiko aktorekin eta adituekin  batera alkoholaren kontsumoaren egoerari buruzko diagnosia sortzea -abiapuntu gisara- beharrezkotzat jotzen dute eta aditu horien –politikariak, juristak, liderrak, poliziak, ostalariak etab- parte hartzea eta inplikazioa ezinezkoa da, hain zuzen, helburuak eta tokiko estrategia aurrera eramateko. Tokiko estrategien lorpenak neurtzeko zenbait ebaluaketa proposatzen dute, -NHS deritzon osasun, segurtasun eta erabiltzearen adierazleen bateriaren medio- eta plangintza osoa koordinatua dago gobernua eta herri administrazioaren bitartez.

Itzuli