Berrien aukeraketak

Guía sobre drogas en la Rioja

Salvador, T./ Del Pozo, J. Drogas y atención primaria. Guía practica de intervención sobre el abuso de alcohol y otras drogas. Logroño, Gobierno de La Rioja, 2010,140 páginas.

En esta guía publicada por el Departamento de Sanidad del Gobierno de la Rioja, médicos de familia y pediatras han recogido diferentes líneas de orientación para actuar en la práctica ante los problemas ocasionados por el consumo de drogas. Para aprender a detectar el consumo de alcohol y de otras drogas y para responder de la manera más adecuada se hacen recomendaciones básicas para la intervención […]

eta beste profesional desberdinetara bideratzeko irizpideak; egun eskuragarri dauden alkoholaren eta bestelako drogen kontsumoak ezagutarazi edo detektatzeko tresnak; drogen eta botiken artean ematen diren arriskuen informazioa; eta azkenik, Errioxan eskura dituzten gizarte errekurtso desberdinetara bideratu ahal izateko (buru-osasun zerbitzuak eta drogamendekotasunei zuzenduriko zerbitzuak), medikuari oso baliagarria egingo zaion zerrenda gehitu dute, dokumentuaren azkeneko atalean. Kontsumoak ba ote dauden aztertzerakoan, enpatiaren, isilpekotasunaren eta zentzuzko praktikaren bidetik egiteko eskatzen diete profesionalei eta neurtzerako iradokitzen dizkieten tresnen artean, adibidez, Nazio Batuen Erakundearen ASSIST izeneko galdeketa erraz baten bidez, alkohola, cannabisa edota kokainaren kontsumitze arriskutsuak detektatzeko praktika aholkatzen diete medikuei.

Ver informe

Itzuli