Berrien aukeraketak

¿A qué precio? La lucha contra las drogas y las vulneraciones de los derechos humanos

International Harm Reduction Development Program, At what cost? HIV and Human Rights consequences of the global "War of Drugs", New York, Open Society Institute, 196 págs., 2009.

Munduan zehar drogak erabiltzen dituzten pertsonen eta berauekin lan egiten dutenen esperientzietan oinarritzen den lan honek drogaren aurkako borrokak giza eskubideen zapalkuntzan eta HIESA-ren hedapenean izan duen eragina aztertzen du. Malasia, Txina, India, Pakistan edo Errusia bezalako herrietan jasotako istorioek argi eta garbi erakusten dute nazioarteko erakundeek –Nazio Batuek, besteak beste– kalteak murrizteko neurriei egin dien jaramonik ezak izan dituen ondorioak. Afrikatik at, munduan GIB-arekin kutsatzen diren hiru pertsonatik bi, injekzio tresneria trukatzeagatik kutsatzen dira eta, hala ere, Europa Ekialdea, Asia eta Hego Ameriketako herrialde askotan droga erabiltzaileei ez zaie eskaintzen xiringak trukatzeko programarik edo metadona hartzeko aukerarik. Liburu honen autoreen ustez, bada garaia Nazio Batuek hausnarketa egin dezaten drogen aurrean zero tolerantzia politikak mantentzeak zenbat giza sufrimendu merezi ote duen.

ver informe

Itzuli