Gaztelania - Euskara hiztegia

Gaztelania-euskara hiztegi hau eukaraza bai gaztelaniaz drogei buruzko literaturaren bilketa eta erlaketan oinarrituta dago. Bere helburua arlo hontan terminologiaren berdintasuna obetzea izan da.

Hiztegia jaitsi (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
tranquilizante, tranquilizantes menores:
Lasaigarri xeheak.
transgresor-,a:
Hausle.
transmisión:
Transmisio, kutsapen.
transmisión, transmisión de enfermedades:
Gaixotasunen transmisio.
transmisión, transmisión sexual:
Sexu bidezko transmisio.
trapicheo:
1. [col.] Marrokeria, marro salmenta. 2. Xehekako salerosketa.
trastorno:
Nahaste, arazo.
trastorno, trastorno mental :
Buru nahaste.
trastorno, trastorno de conducta:
Jokaera(aren) nahaste.
trastorno, trastorno de personalidad:
Nortasun(aren) nahaste, nahasmendu, arazo. Atención a un subgrupo de pacientes con graves trastornos de conducta y/o personalidad que son especialmente conflictivos en la red asistencial = Osasun-sareari gatazka ugari ekartzen dion giza talde bat: jokabidean edota nortasunean asaldura larriak dituzten gaixoak.
tratamiento:
Tratamendu, tratatze.
tratamiento, tratamiento ambulatorio:
Anbulatorioan tratatze, anbulatorioan hartzeko tratamendu. El tratamiento ambulatorio es el más frecuentemente demandado = Gehienetan, anbulatorioan hartzeko tratamendua eskatzen dute.
tratamiento, tratamiento clÍnico:
Tratamendu kliniko.
tratamiento, tratamiento con antÍdotos de las drogas:
Drogen antidoto(en) bidezko tratamendu.
tratamiento, tratamiento de mantenimiento:
Mantentzeko tratamendua.
tratamiento, tratamiento de urgencia:
Larrialdiko tratamendu, presako tratamendu.
tratamiento, tratamiento hospitalario:
Ospitalean tratatze, ospitalean hartzeko tratamendu. El tratamiento en comunidad terapéutica y el hospitalario, anteriormente muy solicitados, han descendido de forma notable = Lehen, tratamendua komunitate terapeutikoan eta ospitalean jasotzeko eskaerak oso ugariak baziren ere, orain nabarmen urritu dira.
tratamiento, tratamiento especializado:
Tratamendu berezitu, tratamendu espezializatu.
tratamiento, tratamiento médico:
Mediku tratamendu, medikuntza(ko) tratamendu, osabide, sendabide.
tratamiento, tratamiento psiquiátrico:
Tratamendu psikiatriko, psikiatriazko tratamendu.
UDI (Usuario de Drogas Inyectadas):
IBDE (Injekzio Bidezko Drogen Erabiltzaile).
unidad:
1. Banako. Una unidad corresponde aproximadamente a una caña de cerveza de 170 ml. o un vaso de vino de 60 ml. = Banako *Unitate bat, gutxi gorabehera kaina bat garagardo da, 170 mi., edota basokada bat ardo, 60 mi.). 2. Batasun. 3. Unitate, leku, talde.
unidad, unidad de desintoxicación hospitalaria:
Ospitaleko desintoxikazioko unitate.
unidad, unidad de dispensación de metadona:
Metadona emateko unitate, metadona banatzeko unitate.
urgencia:
1. Presa. 2. Larrialdi.
uso:
Erabilera, erabiltze, baliatze.
uso, uso comercial:
Merkataritza(rako) erabilera, salmenta(rako) erabilera. El consumo con intención psicoactiva de los disolventes fabricados para uso comercial, comporta graves riesgos para la salud = Salmentarako ekoizten diren disolbatzaileak eragin psikoaktiboak lortzearren erabiltzeak osasun arazo larriak dakartza.
uso, uso compulsivo:
Erabilera behartu; bultazko erabilera.
uso, uso controlado:
Erabilera kontrolatu.
uso, uso indebido:
Bidegabeko erabilera, bidegabe erabiltze.
uso, uso infantil:
Haurren erabilera, haurrek erabiltze.
uso, uso ocasional:
Aldian behinkako erabilera, aldian aldiko erabilera.
uso, uso racional:
Zentzuzko erabilera.
uso, uso recreativo:
Jolaserako erabilera, jaigirorako erabilera, olgetarako erabilera.
uso, uso sistemático:
Erabilera sistematiko, sistematikoki erabiltze.
uso, uso terapéutico:
Terapia(rako) erabilera.
usuario, -a:
Erabiltzaile, baliatzaile.
usuario, -a, usuario, -a de droga:
Droga erabiltzaile, droga baliatzaile.
usuario, -a, Usuario de Drogas Inyectadas (UDI):
Injekzio Bidezko Drogen Erabiltzaile (IBDE).
vÍa:
Bide.
vÍa, vÍa intravenosa:
Bena barneko bide; zain barneko bide.
vÍa, vÍa parenteral:
1. [med.] Txegos aparatuaz kanpotik. 2. [Hab.] Zainetatik, zainen bidez.
vÍnculo:
Lotura.
vÍnculo, vÍnculo emocional:
Sentipenezko lotura, lotura emozional.
vÍnculo, vÍnculo familiar:
Familia(zko) lotura.
valoración:
Balioespen, baloratze, balorazio.
valoración, valoración de necesidades:
Premien balioespen, beharren balioespen.
variable:
1. Aldagarri. 2. Aldagai.
variable, variables demográficas:
Demografia(zko) aldagaiak.
variable, variables psicológicas:
Psikologia(zko) aldagaiak, aldagai psikologikoak.