Gaztelania - Euskara hiztegia

Gaztelania-euskara hiztegi hau eukaraza bai gaztelaniaz drogei buruzko literaturaren bilketa eta erlaketan oinarrituta dago. Bere helburua arlo hontan terminologiaren berdintasuna obetzea izan da.

Hiztegia jaitsi (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
temperatura:
Tenperatura, hozbero.
temperatura, temperatura corporal:
Gorputzeko tenperatura, hozbero.
tendencia:
Joera, jaidura, jas.
tendencia, tendencia suicida:
Suizidiorako joera.
tendencia, tendencia toxicomanÍaca:
Drogak hartzeko joera.
tensión:
1. Tentsio, urduritasun, larritasun. 2. Presio.
tensión, tensión arterial:
Odol presio.
tensión, tensión emocional:
Emozio(zko) tentsio.
teorÍa:
Teoria.
terapeuta:
Terapeuta.
terapia:
Terapia.
terapia, terapia con antagonistas:
Antagonista bidezko terapia.
terapia, terapia conductista:
Terapia konduktista, jokaera(zko) terapia.
terapia, terapia de comportamiento:
Jokaera(zko) terapia, terapia konduktista.
terapia, terapia de grupo:
Talde(ko) terapia.
terapia, terapia de mantenimiento:
Mantentze terapia.
terapia, terapia de sustitución:
Ordezkatze terapia, ordezkapen terapia.
terapia, terapia familiar:
Familia(ren) terapia.
terapia, terapia grupal:
Talde(ko) terapia.
terapia, terapia individual:
Banakako terapia.
terapia, terapia ocupacional:
1. Ariketa bidezko terapia. 2. Lan bidezko terapia. 3. Ergoterapia.
terapia, terapia psicodinamica:
Terapia psikodinamiko.
terapia, terapia sin drogas:
Droga(rik) gabeko terapia.
test:
Test.
test, test psicológico:
Psikologia(zko) test.
tolerancia:
Tolerantzia.
tolerancia, tolerancia cruzada:
Zehar tolerantzia.
torpor:
1. Zurruntasun. 2. Lozorro.
toxicidad:
Toxikotasun, pozoitasun.
tóxico,-a:
Toxiko, pozoitsu, pozoigarri, pozoitzaile.
toxicologÍa:
Toxikologia.
toxicólogo,-a:
Toxikologo.
toxicomanÍa:
Toxikomania, drogamendekotasun, drogazaletasun, drogarekiko atxikimendu.
toxicómano, -a:
Toxikomano, droga(-)mendeko, drogazale, drogei atxiki.
trabajo, trabajo comunitario:
Komunitate lan, talde lan; erkidegoan oinarrituriko lan.
trabajo, trabajo de campo:
Gertaguneko ikerlan.
trabajo, trabajo en común:
Elkarlan.
trabajo, trabajo social:
Gizarte lan. Escuela Universitaria de Trabajo Social = Gizarte Lanaren Unibertsitate Eskola.
trabajo:
Lan.
tracto:
Hodi.
tracto, tracto digestivo:
Txegos hodi.
traficante:
Salerosle, trafikatzaile.
traficante, traficante de drogas:
Droga salerosle, droga trafikatzaile, narkotrafikatzaile.
traficar:
Trafikatu, salerosi.
tráfico:
Trafiko, salerosketa.
tráfico, trafico ilÍcito:
Legez kanpoko trafiko.
tráfico, tráfico ilÍcito de drogas:
Legez kontrako droga trafiko.
tráfico, trafico lÍcito:
Legezko salerosketa.
tranquilizante:
Lasaigarri, baregarri.
tranquilizante, tranquilizantes mayores:
Lasaigarri nagusiak.