Gaztelania - Euskara hiztegia

Gaztelania-euskara hiztegi hau eukaraza bai gaztelaniaz drogei buruzko literaturaren bilketa eta erlaketan oinarrituta dago. Bere helburua arlo hontan terminologiaren berdintasuna obetzea izan da.

Hiztegia jaitsi (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
sistema, sistema nervioso:
Nerbio sistema, sistema nerbioso.
sistema, sistema nervioso central:
Nerbio sistema zentral.
sistema, sistema reproductivo:
Ugal(ketako) sistema.
sistema, sistema respiratorio:
Arnas sistema.
sistema, sistema sensorial:
Zentzumen sistema.
sistema, sistema urinario:
Gernu sistema.
situación:
Egoera.
situación, situación conflictiva:
Gatazka egoera; egoera gatazkatsu, egoera liskartsu.
situación, situación de exclusión:
Baztertuta egote, bazterketa(ko) egoera.
situación, situación de riesgo:
Arrisku egoera. Programa de prevención y atención de menores en situación de riesgo = Arriskuan diren adingabeentzat, aurrea hartzeko eta laguntzeko programa.
situación, situación de exclusión social:
Gizartetik baztertuta egote, gizarte bazterketa(ko) egoera.
situación, situaciones de presión grupal:
Taldearen presiopeko egoera.
sobredosis:
Neurriz gaindiko dosi, gehiegizko dosi. La sobredosis: consumir más cantidad que la tolerada por el organismo = [Gehiegizko dosia] *Gaindosia: Organismoak jasaten duena baino kopuru handiagoa kontsumitzea.
sobredosis, sobredosis accidental:
Ustekabeko neurriz gaindiko dosi.
sobredosis, sobredosis deliberada:
Berariazko neurriz gaindiko dosi.
socialización:
Sozializazio, gizarteratze. Proceso de socialización y desarrollo personal = Norberaren garapen eta gizarteratzeko prozesua. El grupo de iguales juega un rol central en el proceso de socialización durante la adolescencia = Lagun taldeak rol nagusia betetzen du nerabezaro garaiko sozializazio prozesuan.
soluble:
Disolbagarri.
somático:
Somatiko; gorputzeko.
somnÍfero:
Lo eragile; lo (egiteko) pastilla.
somnolencia:
Logura, logale.
speed:
[col.] Speed.
sudoración:
Izerdi.
sueño:
1. Lo, loaldi. 2. Logale, logura. 3. Amets.
suicida:
Suizida.
suicidio:
Nork bere buruaz beste egite, suizidio.
suministro:
Hornitze, hornidura.
sustancia:
Gai.
sustancia, sustancia alucinógena:
Gai haluzinagarri.
sustancia, sustancia de corte:
Eranskin, emendagai.
sustancia, sustancia ilegal:
Legez kanpoko gai.
sustancia, sustancia legal:
Legezko gai.
sustancia, sustancia neurotransmisora:
Gai neurotransmisorea.
sustancia, sustancia psicoactiva:
Gai psikoaktibo.
sustancia, sustancia psicodélica:
Gai psikodeliko.
sustancia, sustancia psicotrópica:
Gai psikotropiko.
sustancia, sustancia timotrópica:
Gai timotropiko.
sustitución:
Ordezkatze, ordezkapen, ordezpen.
sustitutivo, -a:
Ordezko, ordezkapen(ezko) (gai). La tendencia clara es prioritar programas de mantenimiento, con sustitutivos, reduciendo los costos y primándose el control social = Joera garbia mantentze programak lehenestea izan, ordezkoz, kostuak gutxituz eta kontrol sozialean eraginez.
tabaco:
Tabako.
tabaquismo:
Tabakismo; tabako gehiegi erretzeak eragindako intoxikazio.
taquicardia:
Takikardia.
tasa:
Tasa, neurri.
tasa, tasa de alcoholemia:
Alkoholemia tasa.
tasa, tasa de mortalidad:
Hiltze tasa, heriotza tasa.
tasa, tasa de recaÍdas:
Berriz erortzen hasten direnen tasa.
técnico, -a:
1. [adj.] Tekniko. 2. [sust.] Teknika. 3. [sust.] Teknikari.
técnico, -a, técnica de autoadministración:
Nork bere buruari (zerbait) emateko teknika; nork bere kabuz (zerbait) hartzeko teknika.
técnico, -a, técnica de represión:
Errepresio(zko) teknika.
técnico, -a, técnica educativas:
Hezkuntza(zko) teknika, hezitzeko teknika.
temblor:
Dardara, ikara.