Gaztelania - Euskara hiztegia

Gaztelania-euskara hiztegi hau eukaraza bai gaztelaniaz drogei buruzko literaturaren bilketa eta erlaketan oinarrituta dago. Bere helburua arlo hontan terminologiaren berdintasuna obetzea izan da.

Hiztegia jaitsi (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
psicosis, psicosis esquizofrénica:
Psikosi eskizofreniko.
psicosis, psicosis orgánica:
Psikosi organiko.
psicosis, psicosis por anfetaminas:
Anfetaminen eraginezko psikosi, anfetaminek eragindako psikosi.
psicosis, psicosis por cannabis:
Cannabisaren eraginezko psikosi, cannabisak eragindako psikosi.
psicosis, psicosis por privación:
Gabeziazko psikosi, gabeziak eragindako psikosi.
psicosis, psicosis producida por drogas:
Drogen eraginezko psikosi, drogek eragindako psikosi.
psicosis, psicosis residual:
Hondar psikosi.
psicosis, psicosis tóxica:
Psikosi toxiko.
psicoterapia:
Psikoterapia.
psicoterapia, psicoterapia de grupo:
Talde(ko) psikoterapia.
psicoterapia, psicoterapia individual:
Banakako psikoterapia.
psicotropo:
Psikotropo.
psiquiatra:
Psikiatra.
pulsación:
Taupada.
pupila:
Begi nini, ninika, betsein.
pureza:
Garbitasun, araztasun, xahutasun.
pureza, de gran pureza:
Ia huts.
ralentización:
Geldiagotze.
ralentización, ralentización de las pulsaciones:
Taupadak geldiagotze.
raya [de cocaÍna]:
[Kokaina] arrasto.
razonamiento:
Arrazoimen; arrazoiketa, arrazoibide.
reacción:
Erreakzio; erantzun.
reacción, reacción aguda:
Bat-bateko erreakzio, erreakzio bortitz.
reacción, reacción psicótica:
Erreakzio psikotiko.
reacción, reacción psicotóxica:
Erreakzio psikotoxiko.
realidad:
Errealitate.
recaÍda:
1. Berriro erortze, berriro haste. 2. Berriro gaixotze.
receptividad:
Harmen, harkortasun.
receta:
Errezeta.
receta, receta falsificada:
Errezeta faltsutu.
receta, receta médica:
Sendagilearen errezeta.
recidivismo:
Berriz erortzen direnen tasa, berriz gaixotzen direnen tasa.
reconocimiento:
1. Ezagutza. 2. Azterketa, miaketa.
reconocimiento, reconocimiento médico:
Medikuaren, sendagilearen azterketa.
recurso:
Baliabide, bitarteko.
recurso, recurso asistencial:
Laguntza baliabide.
recurso, recurso comunitario:
Komunitatearen, erkidegoaren baliabide.
recurso, recurso de tiempo libre:
Aisialdirako baliabide.
recurso, recursos de tratamiento:
Tratamendu baliabide.
red:
Sare.
red, red de servicios:
Zerbitzu sare.
red, red de suministro de drogas:
Droga hornidurako sare, drogaz hornitzeko sare.
reducción:
Gutxitze, urritze, murrizte.
reducción, reducción de daños:
Kalteak gutxitze.
reducción, reducción de la demanda:
Eskari(aren) gutxitze.
reducción, reducción de la oferta:
Eskaintza(ren) gutxitze.
reducción, reducción de riesgos:
Arriskuak gutxitxe. De hecho, uno de los beneficios que se buscan con los programas de reducción de riesgos es precisamente éste: la reducción de la delincuencia = Delinkuentzia urritzea da, hain zuzen ere, arriskuak murrizteko programen helburuetariko bat.
reducción, reducción del consumo:
Kontsumoa gutxitze; gutxiago kontsumitze.
reestructuración:
Berregituratze, berregituraketa
reflejo:
1. Isla, islatze, ispilatze. El sistema educativo es siempre un reflejo de la sociedad a la que pertenece = Hezkuntza gizartearen barruan dagoenez, eta bertako osagai bat denez, horren isla da. 2. Erreflexu. Tomar alcohol afecta la capacidad de juicio y ralentiza los reflejos = Alkohola hartzeak adimenaren gaitasuna murrizten du eta erreflexuak moteltzen ditu.