Gaztelania - Euskara hiztegia

Gaztelania-euskara hiztegi hau eukaraza bai gaztelaniaz drogei buruzko literaturaren bilketa eta erlaketan oinarrituta dago. Bere helburua arlo hontan terminologiaren berdintasuna obetzea izan da.

Hiztegia jaitsi (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
producto, producto ilegal:
Legez kanpoko produktu.
producto, producto legal:
Legezko produktu.
profesión:
Lanbide.
profesional:
1. [adj.] Lanbide(zko), lan-. Mayor nivel de estudios y cualificación profesional = Ikasketa-maila zein lan-kualifikazio handiagoa. 2. [sust.] Profesional, aditu.
programa:
Programa, egitarau.
programa, programa piloto:
Ereduzko programa.
programa, programa ambulatorio:
Programa anbulatorioa, ospitalean egon beharrik gabe egiteko programa.
programa, programa de actuación:
Jarduera programa.
programa, programa de bajo umbral:
Eskakizun apaleko programa, eskakizun urriko programa.
programa, programa de educación para la salud:
Osasunerako heziketa programa.
programa, programa de desintoxicación:
Desintoxikazio programa.
programa, programa de intercambio de jeringuillas:
Xiringa truke(ra)ko programa.
programa, programa de mantenimiento:
Mantentzeko programa.
programa, programa de objetivos intermedios:
Bitarteko helburuzko programa.
programa, programa de prevención y denuncia:
Prebentzio eta salaketa programa.
programa, programa de promoción de salud:
Osasunaren sustapen(erako) programa.
programa, programa de reducción de daños:
Kalteak gutxitzeko programa, kalteak murrizteko programa.
programa, programa de rehabilitación:
Birgaitzeko programa, errehabilitaziorako programa.
programa, programa de sustitución:
Ordezkatze programa, ordezkapen programa.
programa, programa de tratamiento:
Tratamendu programa.
programa, programa libre de drogas:
Droga(rik) gabeko programa.
programa, programa residencial:
Egoitza(zko) programa.
prohibición:
Debeku, galarazpen.
pronóstico:
Pronostiko, iragarpen. Después del ejercicio se le pide que establezca un segundo pronóstico para el siguiente = Ariketa eginda gero hurrengoarentzako iragarpen berri bat egiteko eskatuko zaio.
propagación:
Zabaltze, hedatze, zabalkunde.
propaganda:
Propaganda.
proselitismo:
Proselitismo, jarraitzaile bilaketa.
prostitución:
Prostituzio.
protección, protección civil:
Herrizaingo, herri babes. Ley de Protección Civil = Herri Babesari buruzko Lege.
protección, protección de la salud:
Osasunaren babes.
protección, protección de menores:
Adingabeen babes.
protección, protección ciudadana:
Herritarren babes. Servicio de protección ciudadana = Herritarren babeserako zerbitzua.
protección:
Babes(te), geriza(tze); zaintze, zaingo.
prueba:
1. Proba, saio. 2. Froga, egiaztabide.
prueba, prueba de alcoholemia:
Alkoholemia proba.
pseudoalucinación:
Pseudohaluzinazio, haluzinazio aizun.
psicoactivo, -a:
Psikoaktibo.
psicoanálisis:
Psikoanalisi.
psicodrama:
Psikodrama.
psicofármaco:
Psikofarmako. Conseguir que el 60% de las participantes consuman psicofármacos únicamente por prescripción facultativa = Parte-hartzaileen %60k, medikuaren aginduz baizik ez ditzatela psikofarmakoak hartu.
PsicofarmacologÍa:
Psikofarmakologia.
psicologÍa:
Psikologia.
psicomotor, -a:
Psikomotore.
psicomotricidad:
Psikomotrizitate.
psiconeurosis:
Psikoneurosi.
psicópata:
Psikopata.
psicopatologÍa:
Psikopatologia.
psicosis:
Psikosi.
psicosis, psicosis alcohólica:
Psikosi alkoholiko.
psicosis, psicosis de Korsakoff:
Korsakoffen psikosi.