Gaztelania - Euskara hiztegia

Gaztelania-euskara hiztegi hau eukaraza bai gaztelaniaz drogei buruzko literaturaren bilketa eta erlaketan oinarrituta dago. Bere helburua arlo hontan terminologiaren berdintasuna obetzea izan da.

Hiztegia jaitsi (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
posesión:
Edukitze.
posesión, posesión ilegal de drogas:
Drogak legez kanpo edukitze.
potenciación:
Indartze. Potenciación de actividades alternativas para los jóvenes durante los fines de semana = Gazteek droga-kontsumoaren ordez asteburuetan aukeran dituzten jarduerak indartzea.
precio:
Salneurri, prezio.
precursores [de drogas]:
[Droga] Aitzindariak, aurrelariak.
predisposición:
Aldez aurretiko jarrera; joera, jaidura, isuri. Toda creencia es una predisposición a la acción = Uste guztiak ekintzarako aldez aurretiko jarrera dira.
predisposición, predisposición al consumo de drogas:
Drogak kontsumitzeko aldez aurretiko joera; drogetarako joera.
prescripción:
Agindu.
prescripción, prescripción facultativa:
Medikuaren agindu.
preservativo:
Preserbatibo. Compartir jeringuillas o tener relaciones sexuales sin preservativo = Xiringak elkarbanatzea edo sexu harremanak preserbatiborik gabe izatea.
presión:
Presio.
presión, presión arterial:
Arterietako presio.
presión, presión del grupo afÍn:
Kide taldearen presio.
prestación:
Laguntza.
prestación, prestación económica:
Diru laguntza. Programa de atención a personas en proceso de inserción con problemas de adicción a drogas: prestaciones económicas = Drogazaletasun-arazoak dituzten eta gizarteratzeko bidean diren pertsonei laguntzeko programa: [diru laguntzak] *prestazio ekonomikoak.
prevalencia:
1. Nagusitasun, lehentasun. 2. Errotze, errotasun, erro, sustrai, presentzia. 3. Proportzio.
prevalencia, prevalencia de uso:
1. Erabileraren nagusitasun. 2. Erabileraren errotze. 3. Erabiltzaile proportzio.
prevención :
Prebentzio; (zerbaiti) aurrea hartze, (zerbait) ekidite, (zerbaiti) bidea kentze.
prevención, prevención comunitaria:
Komunitatean (drogamendekotasunari) aurrea hartze. Prevención comunitaria de las drogodependencias = Komunitatean drogen mendekotasunei aurrea hartzea.
prevención, prevención de abuso:
Neurriz goitiko kontsumoari aurrea hartze.
prevención, prevención de drogodependencias:
Drogamendekotasunari aurrea hartze.
prevención, prevención del alcoholismo:
Alkoholismoari aurrea hartze.
prevención, prevención del alcoholismo juvenil:
Gazteen arteko alkoholismoari aurrea hartze.
prevención, prevención de recaÍdas:
Berriz hastea ekidite; berriz ez hasteko prebentzio.
prevención, prevención de riesgos:
Arriskuei aurrea hartze, arriskuak ekidite. PolÍticas de sensibilización y prevención de riesgos = Drogen arriskuez sentikortzeko eta arrisku horiei aurrea hartzeko politikak.
prevención, prevención especÍfica:
Berariazko prebentzio, (zerbaiti) aurrea hartzeko berariazko jarduera.
prevención, prevención inespecÍfica:
Orotariko prebentzio.
prevención, prevención primaria:
Lehen mailako prebentzio.
prevención, prevención secundaria:
Bigarren mailako prebentzio.
prevención, prevención terciaria:
Hirugarren mailako prebentzio.
principio:
1. Hasiera. 2. Hastapen, printzipio. Principios de un Estado Democrático de Derecho = Zuzenbideko Estatu Demokratiko baten printzipioak. 3. Osagai.
principio, principio activo:
Osagai aktibo.
principio, principio psicoactivo:
Osagai psikoaktibo. Forma de actuación de los principios psicoactivos = Osagai psikoaktiboen jokaera.
prisión:
Espetxe, kartzela, presondegi.
privación:
Kentze.
privación, privación de libertad:
Askatasuna kentze.
procedimiento:
Prozedura.
procedimiento, procedimiento de admisión:
Harrera, onarpen prozedura.
procedimiento, procedimiento legal:
Legezko prozedura.
proceso:
Prozesu, bide, aldi.
proceso, proceso de inserción social:
Gizarteratze(ko) bide. Personas en proceso de inserción con problemas de adicción a drogas = Drogazaletasun-arazoak dituzten eta gizarteratzeko bidean diren pertsonak.
proceso, proceso de rehabilitación:
Birgaitze prozesu, osatze prozesu, sendabide. Personas en proceso de rehabilitación = Sendabidean dauden pertsonak.
proceso, proceso de reintegración social:
Gizarteratze(ko) prozesu.
proceso, proceso de socialización:
Sozializazio bide, gizarteratze(ko) bide, gizartekotze bide.
proceso, proceso bioquÍmico:
Prozesu biokimiko.
producción:
Ekoizpen, produkzio.
producción, producción clandestina:
Ezkutuko ekoizpen.
producto:
Produktu, gai.
producto, producto adelgazante:
Argaltzaile, mehetzaile; mehetzeko produktu, argaltzeko produktu.
producto, producto farmacéutico:
Farmazia(ko) produktu.