Kalteak gutxitzean jarduten duten erakundeetako erabiltzaile diren pertsonak EAEn